Angst

Angst kan worden veroorzaakt door negatieve ervaringen bij de tandarts, het gevoel van onmacht en weinig communicatie. Voor velen is een tandartsbezoek een onaangename en onplezierige ervaring. Daarom willen wij zoveel mogelijk van te voren vertellen wat wij gaan doen en zoveel mogelijk u gerust stellen. Bij te gevoelige behandelingen kunnen we plaatselijk verdoven. Ook is het mogelijk om de plek van verdoving voor te verdoven met een zalfje zodat u de verdoving niet meer voelt.