Huisregels

Om alles in de praktijk soepel te laten verlopen, hanteren wij de volgende huisregels:

 1. Bij ieder bezoek meenemen: een geldig legitimatiebewijs, de zorgpas en de afsprakenkaart;
 2. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak;
 3. Je bent tenminste 5 minuten voor de behandeling aanwezig;
 4. Per dag is er ruimte voor (spoedeisende) klachten. Hierdoor kan u op de dag dat er gebeld wordt geholpen worden. Voorwaarde is dat u voor 10.00 uur ‘s ochtends belt. Kan u niet op het beschikbare tijdstip aanwezig zijn, zal er de volgende dag opnieuw gebeld moeten worden. De spoedplekken worden dus per dag ingevuld en kunnen niet een of twee dagen vooruit worden toegezegd.
 5. Bij bezoek aan de praktijk zet je je telefoon op stil;
 6. Wijziging in verzekering, (e-mail)adres, telefoonnummer of medicatiegebruik geef je tijdig door;
 7. Verhuisd? Graag het nieuwe adres doorgeven. Voor het niet tijdig schriftelijk doorgeven van deze nieuwe gegevens ontstaan extra incasso kosten. Voor deze extra kosten blijft u zelf aansprakelijk;
 8. Je bezoekt de praktijk tenminste 1 maal per jaar voor een gebitscontrole;
 9. Bij voorgestelde behandelingen boven de € 150,- ontvang je vooraf een begroting. Voor vergoedingen uit uw zorgverzekering dient u zelf de polisvoorwaarden te raadplegen. Wij zijn ten alle tijden bereid u hierbij te helpen;
 10. Wanneer je een afspraak wilt annuleren, doe je dit persoonlijk of telefonisch. Annuleringen per e-mail worden niet geaccepteerd;
 11. Indien je een afspraak niet nakomt of korter dan 24 uur van tevoren hebt geannuleerd, brengen wij de kosten van het tandheelkundig personeel in rekening;
 12. Patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, worden uitgeschreven;
 13. Tandzorg het Bildt maakt voor zijn facturering gebruik van de service van factureringsbedrijf Infomedics.  Wil je geen facturen ontvangen via Uwnota , dan dien je de factuur na afloop van de behandeling contant te voldoen. Pinnen is niet mogelijk
 14. Wij werken graag in een schone mond. Poets voorafgaand aan een afspraak je tanden, thuis of in onze poetshoek.
 15. Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.
 16. De relatie tussen tandarts en patiënt is één die op wederzijds vertrouwen en samenwerking berust. Er wordt nagestreefd om altijd het best mogelijke advies en behandeling in het belang van de patiënt te leveren. Van de patiënt wordt verwacht het advies actief na te volgen.

Wanneer één van beide partijen van mening is dat het vertrouwen niet meer aanwezig is, is het verstandig om de behandelrelatie te beëindigen en te veranderen van tandarts.