Kwaliteit

Tandzorg het Bildt staat voor hoogwaardige tandheelkunde. Onze behandelaars werken alleen met moderne apparatuur, veilige en hoogstaande materialen van erkende leveranciers.

Om de kwaliteit van zorg te waarborgen is tandartspraktijk het Bildt voortdurend bezig om het kwaliteitsbeleid verder vorm te geven. Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg.

Alle behandelaars van tandartspraktijk het Bildt zijn goed opgeleid. We werken voortdurend aan de deskundigheid van de behandelaars, die deze op peil houden door bij- en nascholing en het lezen van vakliteratuur. Dit alles dient om een permanent hoge kwaliteit in gebitsonderhoud en voorlichting te garanderen.

Intern wordt door de tandartsen en mondhygiënisten deelgenomen aan bijeenkomsten ten behoeve van deskundigheidsbevordering. Extern wordt deelgenomen aan cursussen, congressen en klinische avonden.

Door de bij- en nascholing van onze behandelaars kunt u als patiënt erop rekenen dat de tandheelkundige kennis van onze behandelaars actueel is en u volgens de meest moderne inzichten en technieken wordt behandeld.

Al onze tandartsen zijn geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Inschrijving in het BIG-register geeft u als patiënt de waarborg dat de tandarts met goed gevolg een universitaire opleiding tot tandarts heeft afgelegd.