behandelingen

Populaire behandelingen

aligners

Doordat de aligners vrijwel onzichtbaar zijn zal niemand merken dat u ze draagt. En omdat de aligners uitneembaar zijn, kunt u tijdens de behandeling makkelijk eten en drinken en uw mondhygiëne verzorgen zoals u dat gewend bent. In tegenstelling tot de traditionele vaste beugel bestaat de aligners niet uit metalen slotjes en draden. Wat in de praktijk betekent dat u minder tijd kwijt bent met het bijstellen van de aligner.

Wist u dat
Mondgezondheid belangrijk is voor uw algehele Gezondheid.​

Een gezonde mond helpt niet alleen gaatjes te voorkomen, slechte mondverzorging kan leiden tot hart- en vaatziekten en ontstekingen in de rest van uw lichaam. Hierom is het belangrijk dat u twee keer per dag uw tanden poetst en dagelijks tussen uw tanden stokert.

Toch bestaat de mogelijkheid dat u alsnog last heeft van overmatig tandsteen of ontstoken tandvlees. Goed poetsen en stokeren is dan niet meer voldoende. De mondhygiënist kan samen met u uw mondhygiëne weer op peil krijgen door professioneel te reinigen en u tips en aanwijzingen te geven, waardoor u nog beter voor uw mondhygiëne kunt zorgen.

Tips & Trucs

NieuwsAllesoverhetgebit.nl
1 maand ago

Laat je kind zo vroeg mogelijk wennen aan drinken uit een beker. Zo kun je gaatjes voorkomen. Lees hier meer: https://t.co/Y1htr9fekB

Read MoreAllesoverhetgebit.nl
1 maand ago

Tandenpoetsen moet je leren. Poets daarom tot 10 jaar altijd goed na. Lees hier meer: https://t.co/6omSEYklc6

Read MoreAllesoverhetgebit.nl
1 maand ago

RT @KNMTnieuws: Een goed gebit en gezonde mond zijn van belang voor de algehele fitheid. Tandarts en KNMT-bestuurder Richard Kohsiek vertel…

Read More


Allesoverhetgebit.nl
1 maand ago

Eerste tandje doorgebroken? Neem de kleine mee naar de tandarts! Lees maar waarom dat belangrijk is voor een gezonde mond: https://t.co/d7rzdsR0bl

Read MoreAllesoverhetgebit.nl
2 maanden ago

Tandjes gepoetst? Geef je kind dan alleen nog wat water. Zo kun je gaatjes voorkomen. Lees hier meer: https://t.co/aSXkVEpM8l

Read More


Kinderen

In deze praktijk zijn kinderen van harte welkom. Kinderen groeien, daarom krijgen ze eerst een melkgebit, ze gaan rondom hun zesde levensjaar wisselen en krijgen dan een blijvend gebit. Goede begeleiding en voorlichting past daarbij, zodat ze ‘mondgezonde’ en ‘mondgezinde’ volwassenen worden. Alle reden voor preventie en regelmatige controles

Hieronder vindt u een selectie van onze behandelingen. Voor meer informatie over deze behandeling kunt op u op het vak klikken.

 

Brug

Een brug kan een ontbrekende tand of kies vervangen. De brug ‘overbrugt’ dus de lege ruimte waar de tand of kies ontbreekt


Kronen

Een kroon is een kunsttand- of kies die over je eigen tand of kies wordt gezet. Een kroon kan van verschillende materialen worden gemaakt.


(Onzichtbare) Beugel

Staan je tanden scheef, te ver naar voren of naar achter? Een beugel kan er dan voor zorgen dat je tanden weer recht komen te staan.


Implantaat

Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak wordt geplaatst. Meestal lijken ze op een soort schroef en zijn gemaakt van titanium.


Bleken

Overweeg je een bleekbehandeling? Bespreek je wensen en de mogelijkheden met je tandarts of mondhygiënist.


Vulling

Als er tandbederf in een tand of kies zit of als je kies afbreekt, dan kan je tandarts dit restaureren met een vulling.


Controle

Tenminste 1x per jaar onderzoekt de tandarts méér dan alleen je tanden en kiezen. Ook bij een kunstgebit is dit belangrijk.


Extractie

Als een tand of kies erg beschadigd is, erg scheef zit of geen houvast meer heeft in het kaakbot, kan het nodig zijn om deze te trekken.


Röntgen

In sommige gevallen kan de tandarts de conditie van het gebit niet met het blote oog zien. Daarom maakt hij gebruik van röntgenfoto’s.


Facings

Een facing is een schildje van porselein of composiet die op de tand wordt gemaakt. Zo wordt de vorm of kleur van een tand mooier.


Wortelkanaal

Je tand of kies kan ontstoken raken door tandbederf, een lekkende vulling of door bijvoorbeeld een val. We zien dit op een rontgenfoto.


Sealen

Om gaatjes in blijvende kiezen te voorkomen kunnen de groefjes en putjes opgevuld worden met een fissuurlak. Dit noem je sealen

Het doel van alle behandelingen is een gezonde en zelfverzekerde glimlach

“Team Tandzorg het Bildt”

Huisregels

Naam praktijk: Tandzorg het Bildt

Adres: Burgemeester Albardastraat 20, 9076 ET Sint Annaparochie

E-mailadres:praktijkmanager@tandzorghetbildt.nl 

 1. Bij het eerste bezoek meenemen: een geldig legitimatiebewijs, de zorgpas en de afsprakenkaart;
 2. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak;
 3. Je bent tenminste 5 minuten voor de behandeling aanwezig;
 4. Per dag is er ruimte voor (spoedeisende) klachten. Hierdoor kunt u op de dag dat er gebeld wordt geholpen worden. Voorwaarde is dat u voor 10.00 uur ‘s ochtends belt. Kan u niet op het beschikbare tijdstip aanwezig zijn, zal er de volgende dag opnieuw gebeld moeten worden. De spoedplekken worden dus per dag ingevuld en kunnen niet een of twee dagen vooruit worden toegezegd.
 5. Wijziging in verzekering, (e-mail)adres, telefoonnummer of medicatiegebruik geef je bij binnenkomst door;
 6. Verhuisd? Graag het nieuwe adres doorgeven. Voor het niet tijdig schriftelijk doorgeven van deze nieuwe gegevens ontstaan extra incasso kosten. Voor deze extra kosten blijft u zelf aansprakelijk;
 7. Je bezoekt de praktijk tenminste 1 keer per jaar voor een gebitscontrole;
 8. Bij voorgestelde behandelingen boven de € 150,- ontvang je vooraf een begroting. Voor vergoedingen uit uw zorgverzekering dient u zelf de polisvoorwaarden te raadplegen. Wij zijn te alle tijden bereid u hierbij te helpen;
 9. Wanneer je een afspraak wilt annuleren, doe je dit persoonlijk of telefonisch. Annuleringen per e-mail worden niet geaccepteerd;
 10. Indien je een afspraak niet nakomt of korter dan 24 uur van tevoren hebt geannuleerd, brengen wij de kosten van het tandheelkundig personeel in rekening;
 11. Patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, worden uitgeschreven;
 12. Tandartspraktijk de Hunze maakt voor zijn facturering gebruik van de service van factureringsbedrijf Infomedics.  Wil je geen facturen ontvangen via Uwnota , dan dien je de factuur na afloop van de behandeling contant te voldoen. Pinnen is niet mogelijk
 13. Wij werken graag in een schone mond. Poets voorafgaand aan een afspraak je tanden, thuis of in onze poetshoek.
 14. Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.
 15. De relatie tussen tandarts en patiënt is één die op wederzijds vertrouwen en samenwerking berust. Er wordt nagestreefd om altijd het best mogelijke advies en behandeling in het belang van de patiënt te leveren. Van de patiënt wordt verwacht het advies actief na te volgen.

Privacy Policy

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met J. van Akkeren via Tandzorg het Bildt op 0518-401010

Privacy verklaring

Naam praktijk: Tandzorg het Bildt

Adres: Burgemeester Albardastraat 20, 9076 ET Sint Annaparochie

E-mailadres:praktijkmanager@tandzorghetbildt.nl 

1. Introductie

1.1 Nodig voor onze dienstverlening

Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij u bijvoorbeeld doorverwijzen, zullen wij ook een deel van uw medisch dossier moeten delen. Wij doen dit enkel met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.

1.2 Wettelijk verplichtingen

Tandartsen zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer patiënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u patiënt blijft, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren in het kader van toekomstige behandelingen.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw tandarts waarnemen.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u patiënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e‐mailadres. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In ons elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en patiëntgegevens opgenomen worden.

2.2 Wat betekent verwerken?

De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?

Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

3. Wat doen wij met uw gegevens?

3.1 Inschrijving

Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook uw BSN-nummer opgeven. Dat moeten wij op uw identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie of scan. Als dat aan de orde is, zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande tandarts.

3.2 Verwijzing

Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. Wij verstrekken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming.

3.3 Betaling

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

3.3 Zorgverzekeraar

Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen enkel de noodzakelijk gegevens uit.
De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen wij de privacy van onze patiënten altijd voorop stellen.

3.4 Bezoek website

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

3.5 Melden van incidenten

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

3.6 Verwerker

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

4. Plichten tandarts

4.1 Beveiliging

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding.

Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen, denk aan een wettelijk voorschrift op basis waarvan de zwijgplicht doorbroken mag worden. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een patiëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen. Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

4.2 Verantwoordingsplicht

Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

5. Waar hebt u recht op?

5.1 Recht op inzage en afschrift

U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

5.2 Recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw patiëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u onderaan de verklaring vinden waar u een verzoek kunt indienen.

5.3 Recht op verwijdering

U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.

5.4 Recht op klagen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

5.5 Overige rechten

U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Vragen?

Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met J van Akkeren via 0518-401010